Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, na których omówione zostaną zasady uzyskania wsparcia
na wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ramach Poddziałania 1.5.2 w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020.

Zapraszamy na dwa spotkania informacyjne do Konina i Koła!

W Koninie Spotkanie odbędzie się 20 sierpnia 2018 roku,

W Kole spotkanie odbędzie się 28 sierpnia 2018 roku

Do udziału zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców z subregionu konińskiego. Spotkanie otworzy Maciej Sytek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Do udziału zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców.

W celu udziału w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

63/ 240 85 35, 63/ 249 31 02

Wykładowcy:  specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Technicznej 2014-2020.