Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.:
„Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach lub klubach dziecięcych, dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań.”

 

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2018r.– sala 319 III p.  Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, ul. Zakładowa 4, godz. 09.50 -12.00

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o wsparciu z Funduszy Europejskich na tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do trzeciego roku życia. W tym zakresie omówione zostanie Poddziałanie 6.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO) – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 6.4.1 WRPO.

Program Spotkania PIFE

 W celu udziału w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

63/ 240 85 35, 63/ 249 31 02

 Wykładowcy:  specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Technicznej 2014-2020.