Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. programu grantowego dla gmin województwa wielkopolskiego pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 4 października 2018 rok, w godzinach od 10:00 do 12:30, w Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie przy ul. Zakładowej 4, sala nr 319 na trzecim piętrze.

Na spotkaniu zostaną szczegółowo omówione zagadnienia związane z realizacją projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców” oraz dokładnie omówione zostanie jak przygotować wniosek krok po kroku.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli gmin, jednostek podległych (np. szkół, bibliotek, domów kultury) oraz organizacji pozarządowych.

Program spotkania

W celu udziału w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
63/ 240 85 35, 63/ 249 31 02

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Na czym polega udział w konkursie:

  • Można uzyskać dofinansowanie od 15 000 do 150 000 zł, które zostaną przeznaczone na organizację szkoleń dla mieszkańców gmin woj. wielkopolskiego w zakresie zwiększenia świadomości i kompetencji użytkowników w Internecie i e-usługach publicznych oraz zakup komputerów (w miarę potrzeb).
  • Szkolenia obejmują takie tematy jak: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.
  • Gmina, w ramach realizacji projektu wybiera od 2 do 7 tematów i organizuje szkolenia dla mieszkańców (mogą być to również osoby spoza gminy). Fundacja Promocji Gmin Polskich przygotowuje instruktorów (szkoli ich, daje im programy szkoleń i materiały), którzy będą prowadzić te szkolenia.
  • Dofinansowane jest 100% wartości projektu, bez wnoszenia wkładu własnego.

Celem programu jest wzmocnienie u dorosłych mieszkańców Polski kompetencji cyfrowych dzięki udziałowi w szkoleniach: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Program stanowi doskonałą okazję do podniesienia aktywności społecznej mieszkańców, którzy pragną zyskać lub rozszerzyć umiejętności z zakresu usług cyfrowych, korzystania z sieci społecznościowych, informacji i kultury w postaci elektronicznej oraz dostępu do cyfrowej administracji, a które dotychczas znajdowały się w gronie podmiotów wykluczonych cyfrowo.

Informacje nt. programu znaleźć można na stronie www.fpgp.eu.

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
www.wrpo.wielkopolskie.pl 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomocy Technicznej 2014-2020.