Dnia 7 czerwca br. w siedzibie ARR odbyło się śniadanie biznesowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miejskiego z Konina, Słupcy, Turku i Koła, Starostwa Powiatowego z Konina, Słupcy i Koła,przedstawiciel Gminy Stare Miasto oraz przedstawiciele Izb Gospodarczych z Turku i Koła.

Spotkanie miało na celu dyskusję nt. instrumentów wspierania subregionu konińskiego w celu poprawy sytuacji gospodarczej w regionie oraz przeciwdziałaniu bezrobociu, które jest największe w Wielkopolsce.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu ARR S.A w Koninie Krzysztof Gubański, który przedstawił aktualne projekty i usługi świadczone przez Agencję. Następnie rozpoczęto panel dyskusyjny. Każdy z uczestników spotkania mógł wyrazić swoją opinię nt. potrzebnych intrumentów wspierania przedsiębiorczości.

Agencja w najbliższych dniach ma opracować dokument strategiczny, który zostanie przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego i który ma przyczynić się do dokapitalizowania Agencji kwotą ok. 10 mln. zł.