Z wielką przyjemnością i wdzięcznością informujemy, że w ostatnich miesiącach 2017 roku. Burmistrz Miasta Słupcy oraz Wójt Gminy Rychwał podpisali umowy wykupu akcji w celu dokapitalizowania Funduszu Pożyczkowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, utworzonego w 2011 roku w celu wspierania sektora mikro, małych i średnich firm.

Miasto Słupca wykupiło 16 akcji za łączną kwotę 48 976,00 zł

     

 

 

 

Gmina Rychwał wykupiła 5 akcji za łączną kwotę 15 305,00 zł.

 

 

 

 

W 2018 roku Gmina Rychwał planuje wykupienie jeszcze 5 dodatkowych akcji za taką samą kwotę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo Dziękujemy i Gratulujemy naszym Partnerom Biznesowym za wspieranie inicjatyw dotyczących rozwoju subregionu konińskiego oraz wspieranie regionalnej przedsiębiorczości. Wierzymy, że poczynione kroki przyczynią się do wzmocnienia potencjału finansowego Funduszu Pożyczkowego i tym samym ułatwią pozyskanie unijnych środków dotyczących nisko oprocentowanych pożyczek na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej.

Z wyrazami wdzięczności Zarząd Spółki oraz pracownicy ARR S.A. w Koninie.