Jeśli jesteś osoba powyżej 30 roku życia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole to zgłoś się do udziału w projekcie „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zapraszamy również zainteresowanych pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
w Punkcie Informacji o Funduszach Europejskich (PIFE)
prowadzonym przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 4
pok. nr 6 (pater budynku)
Tel. 63 240-85-35, 63 249-31-02
E-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

lub

Powiatowy Urząd Pracy w Kole
Ul. Sienkiewicza 27
62-600 Koło
Telefon: 63 22 81 240, pokój: nr 17