Telefon

63 245 30 95

POŻYCZKI

MIKROPOŻYCZKI

Agencja Rozwoju Regionalnego  wznawia nabór wniosków pożyczkowych w ramach „Mikropożyczkowego Funduszu dla rozwoju Wielkopolski”

Kto może skorzystać z mikropożyczki?

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej: bezrobotni, nieaktywni zawodowo i pracujący z terenu województwa wielkopolskiego.

Przeznaczenie pożyczki:

Dowolny cel gospodarczy: inwestycyjny, obrotowy lub inwestycyjno
– obrotowy, a w szczególności:

 • zakup i modernizacja obiektów,
 • zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia, środków transportu,
 • zakup towarów handlowych, materiałów i surowców do produkcji,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowania, licencje),
 • dopuszczalne jest także finansowanie części wydatków bieżących (np. wynagrodzeń, podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, czynszów, opłat za media, itp.).

Warunki preferencyjnej mikropożyczki:

 • Kwota pożyczki: max. 50.000 zł.
 • Okres spłaty: max. 60 miesięcy.
 • Karencja w spłacie kapitału: max. 12 miesięcy.
 • System spłat: miesięczny, raty malejące.
 • Oprocentowanie: min. 2%, max. 7% w skali roku.
 • Zabezpieczenie: 100% wnioskowanej kwoty.

Formy zabezpieczenia: weksel własny in blanco + każde inne dostępne prawem i akceptowalne przez fundusz pożyczkowy.

Prowizje i opłaty: fundusz nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku ani prowizji tytułem udzielonej pożyczki.

Monika72 Monika Bielakowska-Kasznia – doradca klienta
monika.kasznia@arrkonin.org.pl
tel.: 63/245 30 95 wew. 31,
tel. kom.: 691 724 562

 

Aneta72Aneta Czarczyńska – doradca klienta
aneta.czarczynska@arrkonin.org.pl
tel. kom.: 607 149 148

JEREMIE_4

Już od 11 lipca br. można składać wnioski o pożyczkę!
Niższe oprocentowanie – 1,44% w sakli roku
Do 100% na zakup środków obrotowych!
Łatwiejszy proces aplikowania o środki!

Więcej informacji na stronie www.jeremie.arrkonin.org.pl

Uprzejmie informujemy, że w związku z wygospodarowaniem środków w ramach projektu JEREMIE_4, ARR S.A. w Koninie w dniu dzisiejszym odwiesza nabór wniosków o pożyczkę jednakże tylko dla firm działających nie dłużej niż 24 m-ce (start up) i osób które planują rozpocząć działalność gospodarczą.

Patrycja72

Patrycja Witkowska-Odrobina
Kierownik Projektu JEREMIE_4,

patrycja.witkowska@arrkonin.org.pl
tel. 63 245 30 95 wew. 64,
tel. kom. 691-503-937

JEREMIE, JEREMIE_2 i JEREMIE_3

W okresie niespełna 4 lat Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zdążyła podpisać i zrealizować trzy projekty pożyczkowe w ramach Inicjatywy JEREMIE nadzorowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W ramach trzech umów wykorzystaliśmy kwotę 18 mln zł udostępnioną przez BGK + ponad 2,2 mln zł wkładu własnego ARR S.A w Koninie, co dało łącznie kwotę ponad 20 mln zł.

W tym czasie udzieliliśmy łącznie 180 pożyczek w tym 87 pożyczek dla klientów typu Start’Up czyli rozpoczynających działalność gospodarczą i/lub prowadzących ją nie dłużej niż 2 lata, na kwotę przekraczającą 8,5 mln zł. Każdą z realizowanych umów zakończyliśmy przed czasem, co pokazuje jak trafnym i potrzebnym narzędziem finansującym rozwój biznesu okazały się pożyczki JEREMIE.

Patrycja Witkowska-Odrobina

Kierownik Projektu JEREMIE_3,

patrycja.witkowska@arrkonin.org.pl

tel. 63 245 30 95 wew. 64,

tel. kom. 691-503-937,

Ania72 Anna Urbaniak

Konsultant Projektu JEREMIE_3,

anna.urbaniak@arrkonin.org.pl

tel. 63 245 30 95 wew. 58,

tel. kom. 697-996-243,

LOKALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY

W sierpniu 2011 roku utworzyliśmy w strukturach ARR S.A. w Koninie Lokalny Fundusz Pożyczkowy (LFP), w ramach którego zaangażowaliśmy ponad 300 tys. zł własnych środków. W niespełna poł roku udzieliliśmy łącznie 13 pożyczek na kwotę 308.800,00 zł w tym dla klientów typu Start’Up 7 pożyczek na kwotę 166.300,00zł a dla klientów typu Standard 6 na kwotę 142.500,00zł. Utworzenie własnego Funduszu Pożyczkowego poprzedzone było kilkumiesięczną współpracą z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z Poznania (WARP), gdzie pełniliśmy rolę pośrednika w procesie aplikowania o pożyczki. Był to czas, w którym przyzwyczajaliśmy lokalnych przedsiębiorców oraz klientów ARR S.A. w Koninie do nowej formy wspierania przedsiębiorczości jaką są preferencyjne unijne pożyczki.

Ten czas pokazał, że w dobie braku dotacyjnych form wsparcia dla biznesu, alternatywne formy finansowania jakimi są pożyczki były strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Współpraca z WARP oraz utworzenie własnego Funduszu Pożyczkowego otworzyło nam drogę do wystartowania w regionalnym konkursie ogłaszanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i zawnioskowania o środki z Inicjatywy JEREMIE. Dnia 4 czerwca 2012 roku podpisaliśmy pierwszą umowę operacyjną z BGK na realizacji projektu pożyczkowego w ramach Inicjatywy JEREMIE rozpoczynający tym samym nową historię w działalności ARR S.A. w Koninie.