Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Beneficjentami projektu PMT będą firmy z segmentu MŚP charakteryzujące się dużym potencjałem do internacjonalizacji swoich produktów, usług lub technologii. Są wśród nich przedsiębiorcy, których działalność wpisuje się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Z programu skorzystają także mali przedsiębiorcy, którzy planują zwiększenie wolumenu eksportu lub rozważają inwestycje na rynkach zagranicznych. Grant mogą również otrzymać innowatorzy, poszukując partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo – rozwojowych (B+R) i zewnętrznych źródeł finansowania tej działalności. Maksymalna wysokość grantu dla jednego MŚP sięgnie 200 tys. zł, natomiast łączna wartość wparcia dla firm w ramach programu Polskich Mostów Technologicznych wyniesie ponad 176,5 mln zł. Projekt będzie realizowany w formule pomocy de minimis.

PMT składa się z etapu krajowego i zagranicznego. Nabór i pierwszą ocenę wniosków poprzedzi seminarium przygotowawcze dla przedsiębiorców. Kolejnym krokiem będą warsztaty tworzenia zindywidualizowanej strategii ekspansji zagranicznej. Strategia powstawać będzie z pomocą polskich i zagranicznych ekspertów, z krajów docelowych, tj.: Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku (nabór w II kw. 2018), Wietnamu, Chin (w tym w Hongkongu), Japonii (III kw. 2018), Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iranu, Kenii (IV kw. 2018), Turcji, Korei Południowej, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Indii, Norwegii, Szwajcarii, Ukrainy, Rosji i RPA.

Pytania dotyczące PMT prosimy kierować na adres: pmt@paih.gov.pl.

https://www.paih.gov.pl/nasze_uslugi/ekspansja_zagraniczna/Polskie_Mosty_Technologiczne

Prezentacja do pobrania – PMT_paih_prezentacja