AKTUALNOŚCI PIFE

Dyżury MPI w lutym:

27.02.2019r.
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek,
godz. 10.00-13.00

20.02.2019r.
Starostwo Powiatowe w Słupcy
ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca,
godz. 10.00-13.00

PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie rozpoczął swoją działalność z dniem 01.08.2016r.

Punkt świadczy bezpłatne usługi informacyjne w zakresie Funduszy Europejskich. Nasi pracownicy udzielają konsultacji dot. realizacji projektów unijnych (np. pozyskanie dofinansowania / dotacji).

Realizujemy również  spotkania informacyjne oraz świadczymy dyżury w ramach tzw. Mobilnych Punktów Informacyjnych.

I. ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH

1.Ogólne informowanie na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych Programów i Działań.

2.Informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich – tj. udzielenie klientowi informacji o systemie wdrażania, bądź zakwalifikowanie pomysłu na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowanym z FE.

3.Informowanie, jak przygotować wniosek o wsparcie – tj. min. przedstawienie zasad i warunków decydujących o przyznaniu wsparcia z Funduszy Europejskich, a także cech, którymi musi charakteryzować się konkretny wniosek oraz warunków, które musi spełnić składający go beneficjent, aby ubiegać się o konkretne wsparcie w konkretnym Programie/Działaniu/Konkursie.

4.Informowanie, jak realizować i rozliczyć projekt – tj. min. przedstawienie obowiązków wynikających z realizacji projektu, sporządzania oraz archiwizacji w sposób prawidłowy dokumentacji finansowej i merytorycznej realizowanego przedsięwzięcia, a także informowania nt. procesu kontroli projektów współfinansowanych z FE. Konsultacja na etapie realizacji projektu jest procesem, w którym specjalista ds. Funduszy Europejskich udziela informacji na etapie wdrażania współfinansowanego przedsięwzięcia oraz jego rozliczania i zamykania. Celem usługi jest zapewnienie pomocy w poprawnej realizacji projektu

5.Informowanie o projektach – tj. przedstawienie aktualnej informacji nt. możliwości udziału w realizowanych przez innych beneficjentów, projektach współfinansowanych z FE, a także wskazaniu klientowi narzędzi do wyszukania interesujących go projektów, np. internetowe bazy projektów.

II. FORMY ŚWIADCZENIA USŁUG
  • Konsultacja telefoniczna
  • Konsultacja pisemna
  • Konsultacja e-mailowa
  • Konsultacja bezpośrednia
  • Indywidualna konsultacja u klienta
  • Spotkanie informacyjne/szkolenie
  • Spotkanie informacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych i na uczelniach
  • Mobilny Punkt Informacyjny
  • Prowadzenie klienta
  • Dodatkowe działania informacyjne

Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego; Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

DANE KONTAKTOWE

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Konin

Zakładowa 4, 62-510 Konin

Główne Biuro Projektu PIFE:

ul. Zakładowa 4 (Budynek Wojewódzkiego Urzędu Pracy) 

parter pokój nr 6

 

Godziny pracy:

poniedziałek 07.00 – 17.00,

wt.- pt. 08:00 – 16:00

Tel. 63 240-85-35, 63 249-31-02

E-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

NASI KONSULTANCI

Monika Bielakowska-Kasznia
Kierownik Projektu PIFE
tel. 63 240 85 35, kom. 691-724-562
e-mail: monika.kasznia@arrkonin.org.pl

Renata Jańczak – Doradca Klienta
tel. kom601 346 807
tel. 63 240-85-35, 63 249-31-02
e-mail: renata.janczak@arrkonin.org.pl

Małgorzata Matusiak – Doradca Klienta
tel. kom601 346 807
tel. 63 240-85-35, 63 249-31-02
e-mail: malgorzata.matusiak@arrkonin.org.pl

Aneta Czarczyńska – Doradca Klienta
tel. 63 245 30 95 wew. 30
kom.: 607-149-148
e-mail: aneta.czarczynska@arrkonin.org.pl

 

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”.

Share This