AKTUALNOŚCI PIFE

Informujemy, że w dniach:

 

 • 17 grudnia 2019r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, otwarty będzie w godzinach od 7.00 do 17.00
 • 20 grudnia 2019r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, otwarty będzie w godzinach od 8.00 do 13.45
 • 23 grudnia 2019r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, otwarty będzie w godzinach od 8.00 do 16.00
 • 24 grudnia 2019r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, będzie NIECZYNNY
 • 27 grudnia 2019r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, będzie NIECZYNNY
 • 31 grudnia 2019r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, otwarty będzie w godzinach od 8.00 do 13.00

 

PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie rozpoczął swoją działalność z dniem 01.08.2016r.

Punkt świadczy bezpłatne usługi informacyjne w zakresie Funduszy Europejskich. Nasi pracownicy udzielają konsultacji dot. realizacji projektów unijnych (np. pozyskanie dofinansowania / dotacji).

Realizujemy również  spotkania informacyjne oraz świadczymy dyżury w ramach tzw. Mobilnych Punktów Informacyjnych.

I. ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH
1.Ogólne informowanie na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych Programów i Działań.

2.Informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich – tj. udzielenie klientowi informacji o systemie wdrażania, bądź zakwalifikowanie pomysłu na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowanym z FE.

3.Informowanie, jak przygotować wniosek o wsparcie – tj. min. przedstawienie zasad i warunków decydujących o przyznaniu wsparcia z Funduszy Europejskich, a także cech, którymi musi charakteryzować się konkretny wniosek oraz warunków, które musi spełnić składający go beneficjent, aby ubiegać się o konkretne wsparcie w konkretnym Programie/Działaniu/Konkursie.

4.Informowanie, jak realizować i rozliczyć projekt – tj. min. przedstawienie obowiązków wynikających z realizacji projektu, sporządzania oraz archiwizacji w sposób prawidłowy dokumentacji finansowej i merytorycznej realizowanego przedsięwzięcia, a także informowania nt. procesu kontroli projektów współfinansowanych z FE. Konsultacja na etapie realizacji projektu jest procesem, w którym specjalista ds. Funduszy Europejskich udziela informacji na etapie wdrażania współfinansowanego przedsięwzięcia oraz jego rozliczania i zamykania. Celem usługi jest zapewnienie pomocy w poprawnej realizacji projektu

5.Informowanie o projektach – tj. przedstawienie aktualnej informacji nt. możliwości udziału w realizowanych przez innych beneficjentów, projektach współfinansowanych z FE, a także wskazaniu klientowi narzędzi do wyszukania interesujących go projektów, np. internetowe bazy projektów.

II. FORMY ŚWIADCZENIA USŁUG
 • Konsultacja telefoniczna
 • Konsultacja pisemna
 • Konsultacja e-mailowa
 • Konsultacja bezpośrednia
 • Indywidualna konsultacja u klienta
 • Spotkanie informacyjne/szkolenie
 • Spotkanie informacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych i na uczelniach
 • Mobilny Punkt Informacyjny
 • Prowadzenie klienta
 • Dodatkowe działania informacyjne

Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego; Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

DANE KONTAKTOWE

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Konin

Zakładowa 4, 62-510 Konin

Główne Biuro Projektu PIFE:

ul. Zakładowa 4 (Budynek Wojewódzkiego Urzędu Pracy) 

parter pokój nr 6

 

Godziny pracy:

poniedziałek 07.00 – 17.00,

wt.- pt. 08:00 – 16:00

Tel. 63 240-85-35, 63 249-31-02

E-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

NASI KONSULTANCI

Monika Bielakowska-Kasznia Kierownik Projektu PIFE – wieloletni pracownik w Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie obecnie specjalista ds. funduszy  europejskich, kierownik projektu Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie, świadczący usługi w odniesieniu do Programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS) perspektywy 2014-2020. Posiada doświadczenie w procesie udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenia stanowiska pracy, osoba prowadząca szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Konsultant w funduszu pożyczkowym.

tel. 63 240 85 35, wew. 24
kom. 691-724-562
e-mail: monika.kasznia@arrkonin.org.pl

 

 

Renata Jańczak – Doradca Klienta – w Agencji od 1997 roku, aktualnie specjalista ds. funduszy europejskich w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, osoba prowadząca szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz spotkania informacyjne dot. aktualnej oferty programów pomocowych dla startupów, przedsiębiorców i samorządów.Posiada doświadczenie w procesie udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doradca gospodarczy jednoosobowych działalności. Pełnomocnik ds. SUS 2.0, Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością. Administrator ARR S.A. Systemu Harmonogramowania, Rejestrowania i Monitorowania Pomocy Publicznej (SHRIMP).

tel. kom: 601 346 807

tel. 63 240-85-35 wew. 23, lub 63 249-31-02
e-mail: renata.janczak@arrkonin.org.pl

 

 

Małgorzata Matusiak – Doradca Klienta – ponad 22-letni staż pracy w ARR Konin związany m.in. z wdrażaniem i kontrolowaniem projektów Phare, SPO WKP, POKL w województwie wielkopolskim. Obecnie pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE) na stanowisku Specjalista ds. FE / Doradca Klienta świadczący usługi informacyjne w odniesieniu do Programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS) perspektywy 2014-2020.


tel. kom: 601 346 807

tel. 63 240-85-35, 63 249-31-02
e-mail: malgorzata.matusiak@arrkonin.org.pl

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”.

Share This