AKTUALNOŚCI PIFE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.:

 

 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości na rok 2020

Termin i miejsce spotkania:

23 stycznia 2020 rok, godz. 10:00-12:30 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, Zakładowa 4, sala nr 319 III piętro.

 

Podczas spotkania informacyjnego zostaną przedstawione zasady ubiegania się o Fundusze Europejskie oraz możliwości skorzystania z dofinansowania w 2020 r. W zakres tematów, które zostaną zaprezentowane, wchodzi oferta Wielkopolskiego Regionalnego Programu na lata 2014-2020, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Część spotkania zostanie poświęcona źródłom pozyskiwania informacji o Funduszach Europejskich i ofercie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz instrumentom wsparcia przedsiębiorców planujących rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych – STEP.

 

Program Spotkania

 

W celu udziału w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

63/ 240 85 35, 63/ 249 31 02

 

Wykładowcy:  specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Organizator:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Zakładowa 4, 62-510 Konin

tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02

e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Technicznej 2014-2020.

Dyżury Mobilnego Punktu Informacyjnego w styczniu: 

22.01.2020r.

Urząd Miasta w Kole

Stary Rynek 1, 62-600 Koło

godz. 10.00-13.00

PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie rozpoczął swoją działalność z dniem 01.08.2016r.

Punkt świadczy bezpłatne usługi informacyjne w zakresie Funduszy Europejskich. Nasi pracownicy udzielają konsultacji dot. realizacji projektów unijnych (np. pozyskanie dofinansowania / dotacji).

Realizujemy również  spotkania informacyjne oraz świadczymy dyżury w ramach tzw. Mobilnych Punktów Informacyjnych.

I. ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH
1.Ogólne informowanie na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych Programów i Działań.

2.Informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich – tj. udzielenie klientowi informacji o systemie wdrażania, bądź zakwalifikowanie pomysłu na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowanym z FE.

3.Informowanie, jak przygotować wniosek o wsparcie – tj. min. przedstawienie zasad i warunków decydujących o przyznaniu wsparcia z Funduszy Europejskich, a także cech, którymi musi charakteryzować się konkretny wniosek oraz warunków, które musi spełnić składający go beneficjent, aby ubiegać się o konkretne wsparcie w konkretnym Programie/Działaniu/Konkursie.

4.Informowanie, jak realizować i rozliczyć projekt – tj. min. przedstawienie obowiązków wynikających z realizacji projektu, sporządzania oraz archiwizacji w sposób prawidłowy dokumentacji finansowej i merytorycznej realizowanego przedsięwzięcia, a także informowania nt. procesu kontroli projektów współfinansowanych z FE. Konsultacja na etapie realizacji projektu jest procesem, w którym specjalista ds. Funduszy Europejskich udziela informacji na etapie wdrażania współfinansowanego przedsięwzięcia oraz jego rozliczania i zamykania. Celem usługi jest zapewnienie pomocy w poprawnej realizacji projektu

5.Informowanie o projektach – tj. przedstawienie aktualnej informacji nt. możliwości udziału w realizowanych przez innych beneficjentów, projektach współfinansowanych z FE, a także wskazaniu klientowi narzędzi do wyszukania interesujących go projektów, np. internetowe bazy projektów.

II. FORMY ŚWIADCZENIA USŁUG
  • Konsultacja telefoniczna
  • Konsultacja pisemna
  • Konsultacja e-mailowa
  • Konsultacja bezpośrednia
  • Indywidualna konsultacja u klienta
  • Spotkanie informacyjne/szkolenie
  • Spotkanie informacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych i na uczelniach
  • Mobilny Punkt Informacyjny
  • Prowadzenie klienta
  • Dodatkowe działania informacyjne

Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego; Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

DANE KONTAKTOWE

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Konin

Zakładowa 4, 62-510 Konin

Główne Biuro Projektu PIFE:

ul. Zakładowa 4 (Budynek Wojewódzkiego Urzędu Pracy) 

parter pokój nr 6

 

Godziny pracy:

poniedziałek 07.00 – 17.00,

wt.- pt. 08:00 – 16:00

Tel. 63 240-85-35, 63 249-31-02

E-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

NASI KONSULTANCI

Monika Bielakowska-Kasznia Kierownik Projektu PIFE – wieloletni pracownik w Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie obecnie specjalista ds. funduszy  europejskich, kierownik projektu Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie, świadczący usługi w odniesieniu do Programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS) perspektywy 2014-2020. Posiada doświadczenie w procesie udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenia stanowiska pracy, osoba prowadząca szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Konsultant w funduszu pożyczkowym.

tel. 63 240 85 35, wew. 24
kom. 691-724-562
e-mail: monika.kasznia@arrkonin.org.pl

 

 

Renata Jańczak – Doradca Klienta – w Agencji od 1997 roku, aktualnie specjalista ds. funduszy europejskich w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, osoba prowadząca szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz spotkania informacyjne dot. aktualnej oferty programów pomocowych dla startupów, przedsiębiorców i samorządów.Posiada doświadczenie w procesie udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doradca gospodarczy jednoosobowych działalności. Pełnomocnik ds. SUS 2.0, Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością. Administrator ARR S.A. Systemu Harmonogramowania, Rejestrowania i Monitorowania Pomocy Publicznej (SHRIMP).

tel. kom: 601 346 807

tel. 63 240-85-35 wew. 23, lub 63 249-31-02
e-mail: renata.janczak@arrkonin.org.pl

 

 

Małgorzata Matusiak – Doradca Klienta – ponad 22-letni staż pracy w ARR Konin związany m.in. z wdrażaniem i kontrolowaniem projektów Phare, SPO WKP, POKL w województwie wielkopolskim. Obecnie pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE) na stanowisku Specjalista ds. FE / Doradca Klienta świadczący usługi informacyjne w odniesieniu do Programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS) perspektywy 2014-2020.


tel. kom: 601 346 807

tel. 63 240-85-35, 63 249-31-02
e-mail: malgorzata.matusiak@arrkonin.org.pl

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”.

Share This