Telefon

63 245 30 95

PIFE

PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie rozpoczął swoją działalność z dniem 01.08.2016 r.

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich świadczą bezpłatne usługi informacyjne.

 • Usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są bezpłatne oraz dostępne dla każdego zainteresowanego.
 • Punkty Informacyjne należące do sieci oferują następujące rodzaje usług informacyjnych:
  • diagnozę klienta – zaklasyfikowanie  pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,
  • informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
  • przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie,
  • przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt,
  • pomoc beneficjentom ostatecznym w znalezieniu odpowiedniego projektu,
  • usługi informacyjne przy przygotowywaniu wniosków/projektów – obejmuje wsparcie w zakresie  przygotowywanego wniosku/projektu,
  • pomoc w realizacji projektów – zakres tej usługi obejmuje pomoc przy problemach pojawiających się w trakcie realizacji projektów np. zasady konkurencyjności przy ponoszeniu wydatków, zasady dokumentowania realizowanych przedsięwzięć,
  • wstępną pomoc w rozliczaniu projektów, zakres tej usługi obejmuje informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu, informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, oraz wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu,
  • indywidualne konsultacje u klienta,  polegające na tym, że po wcześniejszym zaplanowaniu, specjaliści ds. funduszy europejskich świadczyć będą usługi informacyjne u klienta. Zakres usług będzie taki sam jak dla konsultacji w punkcie. Indywidualne konsultacje u klienta są możliwe w przypadku, gdy klient jest osobą z niepełnosprawnością.
  • organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, w tym tematycznych, np. dotyczących możliwości dofinansowania z FE dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
  • organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych polegających na pełnieniu dyżurów specjalistów ds. funduszy europejskich w miejscowościach, w których PIFE nie ma siedziby.

Punkty Informacyjne nieodpłatnie udostępniają publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Rozwoju, Urzędy Marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich Aktywnie uczestniczą w wydarzeniach lokalnych i regionalnych, gdzie informują i promują Fundusze Europejskie.

 • Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie,
 • Punkty Informacyjne mogą wprowadzić zapisy na konsultacje indywidualne,
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną wynosi 3 dni robocze; w szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć,
 • Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego,
 • Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

DANE KONTAKTOWE

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Konin

Zakładowa 4, 62-510 Konin

Główne Biuro Projektu PIFE:

ul. Zakładowa 4 (Budynek Wojewódzkiego Urzędu Pracy) na parterze w pokoju nr 6.

Drugie Biuro Projektu PIFE:

III piętro w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie, pokój nr 325.

Godziny pracy: pon. 7.00 – 17.00,

wt.- pt. 08:00 – 16:00

Tel. 63 240-85-35, 63 249-31-02

E-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl

NASI KONSULTANCI

Monika72Monika Bielakowska-Kasznia

tel. 63 240 85 35

e-mail: monika.kasznia@arrkonin.org.pl

 

 

Małgorzata Matusiak

tel. 63 240 85 35

e-mail: malgorzata.matusiak@arrkonin.org.pl

Aneta72Aneta Czarczyńska

tel. 63 249 31 02

e-mail: aneta.czarczynska@arrkonin.org.pl

 

Skrab72Anna Skrabulska

tel. 63 245 30 95

e-mail: anna.skrabulska@arrkonin.org.pl

logapifenowe

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020