Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie jest właścicielem nieruchomości zabudowanych, o wartości rynkowej około 10 mln złotych, powierzchni 23.311m², zlokalizowanych w Koninie, obejmujących:
a) bazę magazynowo – biurową na ul. Makowej 8 – Strefa Biznesu, w tym:

  • dwa budynki biurowe (226 m2; 80 m2),
  • dwa magazyny murowane (1680 m2 1350 m2),
  • jeden magazyn z płyty obornickiej (950 m2),
  • trzy magazyny blaszane (360 m2 360 m2 320 m2),
  • siedem boksów – garaży (razem 290 m2),

b) pawilon handlowy na ul. Dworcowej 15 (3 lokale – razem 530 m2).

Nieruchomości te zostały wniesione do spółki aportem w 1991 roku. Decyzja ta miała na celu wyposażenie ARR w majątek stanowiący stabilizator jej sytuacji finansowej w kontekście  działań statutowych związanych z rozwojem regionalnym – często prowadzonych w oparciu o zasadę „not for profit”.

Obiekty te są w całości przeznaczone pod wynajem – dla firm prowadzących działalność gospodarczą: – handlową, usługową lub produkcyjną. Łączna powierzchnia do wynajęcia to ponad 6.000 m2. Bezpośredni zysk na majątku to obecnie ok. 30 tys. zł miesięcznie – przy pełnym wynajmie.

Zaznaczyć jednak należy, że są to obiekty z lat 70-tych, w związku z czym wymagają stałych remontów i modernizacji – adekwatnie do potrzeb rynkowych.

Konin, ul. Dworcowa 15 – pawilony handlowe
   
Konin, ul. Makowa 8 – Strefa Biznesu
Makowa – rzut 

Budynek administracyjny –> powierzchnie biurowe

Portiernia -> ubezpieczenia

Budynek murowany -> pokrycia dachowe

Budynek z rampą -> usługi, magazyny

Boksy -> garaże

 

Share This