DOTACJE DLA STARTUPÓW 2

Z dniem 1 marca br. rozpoczęliśmy realizację projektu pt, „Dotacje dla StartUpów 2”.  Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 6.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
i tym razem będzie realizowany w II edycjach.

Do uczestnictwa w Projekcie zakwalifikowane zostanie łącznie 120 osób
w ramach dwóch edycji projektu.
Wsparciem finansowym objętych zostanie 74 Uczestników Projektu mających najlepszy pomysł na biznes.
Wszystkie szczegóły nt. projektu znajdują się na stronie Projektu pod adresem http://dotacje.arrkonin.org.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami udziału w projekcie.

Kontakt

Agnieszka Dixa
691 016 104
agnieszka.dixa@arrkonin.org.pl

 SZKOLENIA Z DOFINANSOWANIEM UE!

Szkolenia i usługi doradcze dla firm z możliwością dofinansowania unijnego nawet do 80% refundacji kosztów! Szczegółowa oferta szkoleń i usług doradczych (usług rozwojowych), które podlegają dofinansowaniu unijnemu znajduje się pod www.szkolenia.arrkonin.org.pl.

Informacje dotyczące refundacji kosztów usług rozwojowych (szkoleń i doradztwa) znajdują się na stronie projektu pt. „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla subregionu konińskiego” – www.uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl. 

Zapraszamy!

Kontakt

Monika Szymczak
E-mail: monika.szymczak@arrkonin.org.pl
Tel. +48 63 245 30 95 wew. 45

 

DORADZTWO W POZYSKANIU ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

 1. Doradztwo w zakresie projektów unijnych, a w szczególności:
 • doradztwo w zakresie doboru optymalnego programu unijnego do indywidualnych potrzeb klienta,
 • weryfikacja planowanego projektu pod kątem wytycznych do odpowiednich Programów Regionalnych i Krajowych,
 • rekomendacja odpowiedniego rozwiązania wraz ze wskazaniem najbliższych naborów oraz szans na uzyskanie wsparcia.
Czytaj więcej ...
 1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne:
 • opracowywanie biznes planów, studium wykonalności inwestycji,
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie, harmonogramów rzeczowo-finansowych, niezbędnych załączników i oświadczeń zgodnych z wytycznymi instytucji pośredniczących.

 

 1. Rozliczanie środków pomocowych – zarządzanie projektami:
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
 • aktualizacja harmonogramu projektu,
 • przygotowywanie kompleksowej sprawozdawczości podczas realizacji projektu (wnioski o zaliczki, wnioski refundacyjne, sprawozdania z realizacji projektu),
 • przygotowywanie zapytań ofertowych zgodnych z wytycznymi Instytucji Wdrażającej,

weryfikacja wskaźników produktu i rezultatu określonych w dokumentacji aplikacyjnej,

 • przygotowywanie pism do Instytucji Wdrażających oraz stanowisk dotyczących zmian wprowadzanych do projektu unijnego,
 • wsparcie podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Instytucje Wdrażające.

 

 1. Doradztwo w pozyskiwaniu środków unijnych na projekty szkoleniowe:
 • przygotowywanie i wdrażanie projektów szkoleniowych,
 • przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych firm zainteresowanych udziałem w projekcie,
 • przygotowanie koncepcji projektu,
 • ocena zgodności projektu z kryteriami dostępu i kryteriami strategicznymi,
 • opracowanie wniosku aplikacyjnego,
 • zarządzanie merytoryczną zawartością projektu,
 • zarządzanie wszystkimi niezbędnymi procedurami niezbędnymi do wdrożenia projektu.

 

 1. Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji z udziałem preferencyjnych pożyczek dla firm dofinansowanych ze środków unijnych (np. JEREMIE).
Kontakt

Paulina Raźna – doradca Klienta
paulina.razna@arrkonin.org.pl
tel. 63 245-30-95 w. 57
tel. kom. 603 075 718

DORADZTWO W PROWADZENIU KSIĘGOWOŚCI

 • Prowadzimy ewidencję ryczałtową wraz z obowiązkową ewidencją środków trwałych oraz wyposażenia
 • Prowadzimy Księgę Przychodów i Rozchodów wraz z obowiązującymi ewidencjami
 • Prowadzimy ewidencję VAT dla sprzedaży i zakupów
 • Weryfikujemy dokumenty pod względem finansowym i podatkowym
 • Naliczamy wysokości zobowiązań podatkowy i ZUS
 • Przygotowujemy rozliczenia miesięczne i roczne względem US i ZUS
 • Prowadzimy również księgi handlowe
 • Prowadzimy rozliczenia wszelkich dotacji

Powierzając nam swoją księgowość możecie spokojnie zająć się rozwojem swojej Firmy. My również pomożemy poszukać źródeł finansowania Waszej działalności. Przenosząc obsługę księgową do Nas obniżacie swoje koszty o 10%.

Kontakt

Paulina Raźna – doradca Klienta
ewelina.borkiewicz@arrkonin.org.pl
tel. 63 245-30-95 w. 67
tel. kom. 603 075 718

OBSŁUGA KADROWA I BHP

 • Obsługa kadrowo-płacowa  obejmuje pełny zakres poczynając od zatrudnienia pracownika poprzez jego ścieżkę zawodową do rozwiązania zatrudnienia.
 • Doradzamy przy tworzeniu wszelkich regulaminów min. pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Prowadzimy akta osobowe
 • Naliczamy wynagrodzenia zarówno dla pracowników na umowę o pracę jak i pracowników na umowach cywilno-prawnych
 • Prowadzimy obsługę BHP – zapewniamy szkolenia BHP wstępne i okresowe
 • Dbamy o terminowość w badaniach  lekarskich i w szkoleniach BHP

Zapewniamy naszym Klientom spokojną głowę w czasie wszelkich kontroli z Inspekcji Pracy i nie tylko.

Share This