MIKROPOŻYCZKI

Agencja Rozwoju Regionalnego  wznawia nabór wniosków pożyczkowych w ramach „Mikropożyczkowego Funduszu dla rozwoju Wielkopolski”

Kto może skorzystać z mikropożyczki?

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej: bezrobotni, nieaktywni zawodowo i pracujący z terenu województwa wielkopolskiego.

Czytaj więcej ...

Przeznaczenie pożyczki:

Dowolny cel gospodarczy: inwestycyjny, obrotowy lub inwestycyjno
– obrotowy, a w szczególności:

 • zakup i modernizacja obiektów,
 • zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia, środków transportu,
 • zakup towarów handlowych, materiałów i surowców do produkcji,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowania, licencje),
 • dopuszczalne jest także finansowanie części wydatków bieżących (np. wynagrodzeń, podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, czynszów, opłat za media, itp.).

Warunki preferencyjnej mikropożyczki:

 • Kwota pożyczki: max. 50.000 zł.
 • Okres spłaty: max. 60 miesięcy.
 • Karencja w spłacie kapitału: max. 12 miesięcy.
 • System spłat: miesięczny, raty malejące.
 • Oprocentowanie: min. 2%, max. 7% w skali roku.
 • Zabezpieczenie: 100% wnioskowanej kwoty.

Formy zabezpieczenia: weksel własny in blanco + każde inne dostępne prawem i akceptowalne przez fundusz pożyczkowy.

Prowizje i opłaty: fundusz nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku ani prowizji tytułem udzielonej pożyczki.

JEREMIE_4

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lutego br. zamknęliśmy nabór wniosków o Pożyczkę JEREMIE_4 z uwagi na przekroczenie limitu dostępnych środków.

W ramach Projektu Pożyczki JEREMIE_4 podpisaliśmy 44 umowy o pożyczkę na łączną kwotę 6.667.500,00 zł.

Share This