Jeremie2 – Nowa Perspektywa!

Pożyczki unijne w ramach projektu Jeremie2 uruchomione!
Od 17 grudnia 2018 roku można składać wnioski o udzielenie pożyczki na założenie i/lub rozwój działalności gospodarczej.
Szczegóły nt. pożyczek oraz cała niezbędna dokumentacja do ubiegania się o pożyczkę znajdują się na stronie projektu www.jeremie.arrkonin.org.pl

Zapraszamy również do biura Funduszu Pożyczkowego w siedzibie ARR,
ul. Zakładowa 4, III piętro, budynek Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz do Punktu Informacji o Funduszach Europejskich (PIFE), ul. Zakładowa 4, parter, pokój nr 6.

MIKROPOŻYCZKI

Agencja Rozwoju Regionalnego  wznawia nabór wniosków pożyczkowych w ramach „Mikropożyczkowego Funduszu dla rozwoju Wielkopolski”

Kto może skorzystać z mikropożyczki?

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej: bezrobotni, nieaktywni zawodowo i pracujący z terenu województwa wielkopolskiego.

Czytaj więcej ...

Przeznaczenie pożyczki:

Dowolny cel gospodarczy: inwestycyjny, obrotowy lub inwestycyjno
– obrotowy, a w szczególności:

 • zakup i modernizacja obiektów,
 • zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia, środków transportu,
 • zakup towarów handlowych, materiałów i surowców do produkcji,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowania, licencje),
 • dopuszczalne jest także finansowanie części wydatków bieżących (np. wynagrodzeń, podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, czynszów, opłat za media, itp.).

Warunki preferencyjnej mikropożyczki:

 • Kwota pożyczki: max. 50.000 zł.
 • Okres spłaty: max. 60 miesięcy.
 • Karencja w spłacie kapitału: max. 12 miesięcy.
 • System spłat: miesięczny, raty malejące.
 • Oprocentowanie: min. 2%, max. 7% w skali roku.
 • Zabezpieczenie: 100% wnioskowanej kwoty.

Formy zabezpieczenia: weksel własny in blanco + każde inne dostępne prawem i akceptowalne przez fundusz pożyczkowy.

Prowizje i opłaty: fundusz nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku ani prowizji tytułem udzielonej pożyczki.

Share This