Nowe wsparcie PUP w Koninie w ramach Tarczy antykryzysowej

 

Od 20 kwietnia 2020 roku do 3 maja 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przyjmuje wnioski w ramach wsparcia dla:

Mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Szczegóły wsparcia: https://konin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracowników – dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Szczegóły wsparcia: https://konin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

Organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Szczegóły wsparcia: https://konin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Dokumenty dotyczące naboru oraz wzór wniosku i umowy dostępne są na stronie internetowej: www.konin.praca.gov.pl, w Zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” → „Tarcza antykryzysowa COVID-19″

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koninie (PIFE): telefonicznie 601 346 807, 661 612 515 oraz elektronicznie na adres e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

Zachęcamy również do łączenia się ze Specjalistą ds. Fundusze Europejskich przez Skype w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 12:00- 14:00.
Nazwa użytkownika Skype: PIFE Konin.fe