Poniżej przesyłam wykaz misji gospodarczych do Kazachstanu w 2018 r. organizowanych​ przez Polsko-Kazachstańską Izbę Handlowo-Przemysłową:

  1. Międzynarodowe Targi Budowlane „Kazbuild”, AŁMATY, 04.09. -07.09.2018r.
  2. Kazachstańskie Międzynarodowe Targi i forum «MACHTEX- produkty i wyposażenie dla produkcji dzianin i tkanin – październik 2018
  3. KIOGE 2018 – ropa naftowa i gaz, AŁMATY, 03.10. – 05.10. 2018
  4. Międzynarodowe Targi Energetyczne POWER/ ReENERGY/ LIGHTING, AŁMATY, październik 2018
  5. AgroWorld Kazakhstan /WorldFood Tech`2018, AŁMATY, listopad 2018

Jest także możliwość zorganizowania misji indywidualnej w tym, zorganizowania spotkań B2B z kazachskimi firmami branżowymi w Kazachstanie.

Osoba do kontaktu:

Jan Wyrozumski
tel. 883 258 046
e-mail: jan.wyrozumski@pkihp.pl

Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
NIP: 525 242 39 90
Regon: 141287759-00022
KRS 0000296999
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy