Anna Taraszewska – Doradca Klienta, pracownik Agencji Pracy Tymczasowej od  2017 roku. Przed rozpoczęciem pracy w ARR pełniła funkcję koordynatora w 4 projektach finansowanych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z klientem, w rekrutacji oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Kontakt:
anna.taraszewska@arrkonin.org.pl
tel. +48 63 245 30 95, wew. 34
kom. 661-612-718

Milena Jóźwiak – Doradca Klienta. W Agencji Pracy Tymczasowej (APT) odpowiedzialna za kontakty z przedsiębiorcami oraz obecnymi i potencjalnymi pracownikami APT. Pracownik ARR od 2018 roku.

Kontakt:
milena.jozwiak@arrkonin.org.pl
tel. +48 63 245 30 95 wew. 25
kom. 661-612-718

Share This