Anna Taraszewska – od 5 lat pełni funkcję koordynatora w 4 projektach finansowanych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z klientem, w rekrutacji oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Kontakt:
pracatymczasowa@arrkonin.org.pl
tel. +48 63 245 30 95, wew. 34

Natalia Dąbrowska – doradca personalny klienta, ramach APT odpowiedzialna za kontakty z przedsiębiorcami oraz obecnymi i potencjalnymi pracownikami APT.

Kontakt:
pracatymczasowa@arrkonin.org.pl
tel. +48 63 245 30 95 wew. 25

Share This