W dniach 1-2 października br. w Warszawie przedstawiciele ARR S.A. w Koninie wzięli udział w konferencji pt. „Energy Summit 2019 – warunki zrównoważonej transformacji energetycznej”.

Dwudniowe obrady, organizowane przez Ministerstwo Energii, Polską Grupę Górniczą oraz stowarzyszenie Euracoal było kontynuacją pracy i międzynarodowego dialogu zapoczątkowanych podczas Kongresu Energy 24 w Katowicach w grudniu 2018 roku.

Kongres Energy Summit 2019 to doskonała okazja nie tylko do wskazania sposobu realizacji zamierzonego celu, ale także wypracowania wspólnego stanowiska stron, w którym wyrażone zostaną m.in. oczekiwania
w odniesieniu do polityki gospodarczej i klimatycznej realizowanej przez UE.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele zagranicznych ministerstw i parlamentów odpowiedzialni za gospodarkę, przedstawiciele europejskiego sektora węglowego i regionów górniczych, przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczych, grono ekspertów i reprezentanci związków zawodowych.

Wnioski z Konferencji zostały zawarte w Deklaracji końcowej i powinny być one wzięte pod uwagę przez Komisję Europejską.

Prowadzona podczas konferencji debata miała wyznaczyć kierunki dyskusji dot. transformacji energetycznej oraz m.in. oczekiwania co do polityki gospodarczej i klimatycznej Unii Europejskiej. Przybyli na nią polscy
i zagraniczni politycy, przedstawiciele sektora węglowego oraz eksperci.

Panel prowadził Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

Obecny był też Minister Krzysztof Tchórzewski, byli przedstawiciele Niemiec, Czech, Bułgarii, Rumunii
i Polski.

Agenda spotkania – energy_summit_agenda_pl

Przyjęty tekst deklaracji, który europoseł Grzegorz Tubiszewski ( były wiceminister Energii) dostarczy Komisji Europejskiej.

20190926_EnergySummit0291_Warsaw_Declaration_ENG + POL

Kilka zdjęć z debaty, w której udział wziął m.in.Wiceprezes ARR S.A. w Koninie Krzysztof Gubański.