Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:15
w Restauracji Kamiński w Kępnie (ul. Ks. P. Wawrzyniaka 34, Kępno).
W spotkaniu weźmie udział, Pani Minister Andżelika Możdżanowa Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Sanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Pan Minister Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Podczas wystąpień Ministrów zostaną omówione m.in. filary rozwoju dla Polski:

 • Mieszkanie Plus
 • Dostępność Plus
 • rynek pracy
 • infrastruktura drogowa i sportowa

W trakcie spotkania odbędzie się również :
1.        Uroczyste podpisanie deklaracji Prosty Język – przyjazna administracja
2.        Prezentacja możliwości wsparcia dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia:

 •           prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
 •           przygotowanie i  wdrożenie technologii oraz  faza inwestycyjna
 1.        Prezentacja rozpoczęcia i rozwoju działalności na rynkach zagranicznych
 • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych – instrumenty wspierające ekspansję zagraniczną. Bezpieczna wymiana handlowa,
 • Możliwości oferowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Potencjalne rynki i kanały dystrybucji,
 • Programy promocji dla MŚP na rynki zagraniczne (np. programy branżowe, targi i misje)  – oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla firm z Programu Inteligentny Rozwój.

Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego  w zakresie finansowania handlu zagranicznego.

 1.        Prezentacja wsparcia dla firm z Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego

Po części seminaryjnej odbędą się konsultacje indywidualne z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie.

Spotkanie jest organizowane we współpracy z: Ministerstwem Finansów, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego/Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz  Inspektoratem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kępnie.

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-kepno

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl