Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

 • header1.jpg
 • header2.jpg
 • header3.jpg

POKL

Oznaczenia nagłówków menu:

6.2 POKL ON II - projekt pod nazwą "Dotacja - szansą dla mnie! II edycja"

MF - MP II - projekt "Moja firma - moja przyszłość II"

POKL 8.1.1 - projekt "Moje kompetencje to trwałość firmy"

POKL 6.2 24/50 - projekt dla osób przed 24 i po 50 roku życia

POKL 6.1.1 - projekt "Ona aktywna"

RO EFS - "Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

Cel główny:

  • wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

Cele szczegółowe:

  • aktywizacja zawodowa
  • rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników
  • podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa
  • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
  • wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej

POKL składa się z 10 Priorytetów, w tym:

  • 5 – realizowanych centralnie:
   • PI- Zatrudnienie i integracja społeczna;
   • PII- Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia;
   • PIII- Wysoka jakość systemu oświaty;
   • PIV- Szkolnictwo wyższe i nauka;
   • PV- Dobre rządzenie
  • 4 – realizowanych regionalnie:
   • PVI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
   • VII- Promocja integracji społecznej;
   • VIII- Regionalne kadry gospodarki;
   • XI- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

ARR SA w Koninie specjalizuje się w realizacji projektów skierowanych do:

  • osób rozpoczynających działalność gospodarczą, przedsiębiorców i ich pracowników (PII, PVI, PVIII)
  • bezrobotnych, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym (PVI, PVII)
  • młodzieży szkolnej (PIX)

Wsparcie w ramach realizowanych projektów obejmuje: szkolenia, kursy zawodowe, zajęcia pozalekcyjne, pokazy i wycieczki edukacyjne, doradztwo psychologiczne, zawodowe i gospodarcze, dotacje inwestycyjne i wsparcie pomostowe, staże zawodowe.

Projekty realizowane są w Zespole ds. Samorządów i Instytucji.

Alokacja POKL stanowi kwotę 11,4 mld EUR, w tym Europejski Fundusz Społeczny – 9,7 mld EUR (85%), Na komponent regionalny przeznaczono 60% alokacji. Województwo Wielkopolskie w ramach komponentu regionalnego ma przyznane 605,9 mln EUR.