Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne
pt.: Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej”

 

Termin i miejsce spotkania:
19 listopada  2018 rok, godz. 10:00-12:30
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, ul. Zakładowa 4, sala nr 319 III piętro.

Celem spotkania będzie przedstawienie możliwości wsparcia projektów w obszarze dotacji i zwrotnych form wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Omówione zostaną dokumentacje konkursowe oraz kryteria wyboru projektów.
Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Program spotkania PIFE

W celu udziału w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
63/ 240 85 35, 63/ 249 31 02 

Wykładowcy:  specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Wykładowcy: specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób
z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Technicznej 2014-2020.