STRATEGIA

Misja ARR S.A. w Koninie

ARR S.A. w Koninie jest instytucją realizującą projekty i usługi dla przedsiębiorstw, samorządów i instytucji, szczególnie w Wielkopolsce w celu podniesienia ich innowacyjności i konkurencyjności, przy wykorzystaniu doświadczeń w udzielaniu dotacji i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Wizja ARR S.A. w Koninie

Jesteśmy wiodącą instytucją działającą na rzecz rozwoju regionalnego. Realizujemy projekty o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Posiadamy stałą ofertę dla przedsiębiorstw, samorządów i instytucji. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej, wykorzystując doświadczenia w udzielaniu dotacji i realizacji projektów.

Motto ARR S.A. w Koninie

“Rzeczy, o które warto zabiegać nie przychodzą łatwo. Połowiczny wysiłek nie przynosi rezultatów – nic w istocie nie daje. Praca ustawiczna i wytężona jest jedynym sposobem osiągnięcia trwałych wyników”.

Share This