O NAS

Jako Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie działamy na rynku od stycznia 1992 r. Przesłanką utworzenia Agencji była potrzeba posiadania organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju regionalnego (restrukturyzacja gospodarki i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw), wyspecjalizowanej w realizacji rządowych i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla samorządów. Ten cel został dość szybko zrealizowany a powstające na przestrzeni lat misje i wizje naszej firmy oraz nowe cele operacyjne doskonale wpisywały się w dynamicznie rozwijający się rynek gospodarczy. Nasza działalność ewaluowała na przestrzeni lat lecz zawsze pozostawaliśmy wierni naszemu celowi strategicznemu a swoją ofertę tworzyliśmy z myślą o naszych klientach i ich potrzebach. Dziś nasze cele, misja i wizja są nadal ściśle związane z rozwojem gospodarczym a oferta odzwierciedla potrzeby i oczekiwania naszych stałych i potencjalnych klientów.

Nasza obecna działalność obejmuje m.in:

 • realizację projektów związanych z rozwojem regionalnym, rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności w Wielkopolsce,
 • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez realizację usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych w tym dotacji unijnych,
 • doradztwo finansowe, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, opracowywanie dokumentacji kredytowej,
 • pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców,
 • organizowanie seminariów i konferencji o tematyce istotnej dla rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • współpracę z samorządami w zakresie wdrażania projektów rozwoju regionalnego,
 • współpracę z instytucjami i organizacjami związanymi z rozwojem regionalnym i rozwojem przedsiębiorczości,
 • promowanie współpracy regionów, instytucji i przedsiębiorstw za zagranicą,
 • wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą.

W okresie naszej dotychczasowej działalności ugruntowaliśmy swoją pozycję jako jedna z ważniejszych instytucji wspierających rozwój gospodarczy na terenie subregionu konińskiego oraz województwa wielkopolskiego.

W latach 2001-2008 pełniliśmy funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa wielkopolskiego, tj. instytucji, która na szczeblu regionalnym administrowała środkami unijnymi przeznaczonymi na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw. Te doświadczenia oraz zdobyta wiedza, przełożyły się na naszą dalszą pracę oraz wzmocniły markę naszej instytucji a Nas zmotywowały do tego, aby nasza codzienna praca i nasza oferta, stale podążała za potrzebami rynku i naszych klientów.

MAJĄTEK ARR

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie jest właścicielem:
a) nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Koninie przy ul. Makowej 8 „Strefa Biznesu”, stanowiącej bazę magazynowo-biurową
w skład, której wchodzą:

 • dwa budynki biurowe o powierzchni użytkowej 226 m² i 80 m²,
 • dwa magazyny murowane o powierzchni użytkowej 1680 m² i 1350 m²,
 • jeden magazyn z płyty obornickiej o powierzchni użytkowej 950 m²,
 • trzy magazyny blaszane o powierzchni użytkowej 360 m², 360 m² i 320 m²,
 • siedem boksów – garaży o łącznej powierzchni użytkowej 290 m²,

b) nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Koninie przy ul.Dworcowej 15, stanowiącej 3 pawilony handlowe o łącznej powierzchni użytkowej 530 m².

Nieruchomości te zostały wniesione do spółki aportem w 1991 roku. Decyzja ta miała na celu wyposażenie ARR w majątek stanowiący stabilizator jej sytuacji finansowej w kontekście  działań statutowych związanych z rozwojem regionalnym – często prowadzonych w oparciu o zasadę „not for profit”.

Obiekty te są w całości przeznaczone pod wynajem – dla firm prowadzących działalność gospodarczą: – handlową, usługową lub produkcyjną.
Łączna powierzchnia do wynajęcia to ponad 6.000 m².

 

 

  

 

 

 

Share This