O NAS

Jako Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie działamy na rynku od stycznia 1992 r. Przesłanką utworzenia Agencji była potrzeba posiadania organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju regionalnego (restrukturyzacja gospodarki i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw), wyspecjalizowanej w realizacji rządowych i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla samorządów. Ten cel został dość szybko zrealizowany a powstające na przestrzeni lat misje i wizje naszej firmy oraz nowe cele operacyjne doskonale wpisywały się w dynamicznie rozwijający się rynek gospodarczy. Nasza działalność ewaluowała na przestrzeni lat lecz zawsze pozostawaliśmy wierni naszemu celowi strategicznemu a swoją ofertę tworzyliśmy z myślą o naszych klientach i ich potrzebach. Dziś nasze cele, misja i wizja są nadal ściśle związane z rozwojem gospodarczym a oferta odzwierciedla potrzeby i oczekiwania naszych stałych i potencjalnych klientów.

Nasza obecna działalność obejmuje m.in:

  • realizację projektów związanych z rozwojem regionalnym, rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności w Wielkopolsce,
  • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez realizację usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych w tym dotacji unijnych,
  • doradztwo finansowe, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, opracowywanie dokumentacji kredytowej,
  • pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców,
  • organizowanie seminariów i konferencji o tematyce istotnej dla rozwoju regionalnego i lokalnego,
  • współpracę z samorządami w zakresie wdrażania projektów rozwoju regionalnego,
  • współpracę z instytucjami i organizacjami związanymi z rozwojem regionalnym i rozwojem przedsiębiorczości,
  • promowanie współpracy regionów, instytucji i przedsiębiorstw za zagranicą,
  • wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą.

W okresie naszej dotychczasowej działalności ugruntowaliśmy swoją pozycję jako jedna z ważniejszych instytucji wspierających rozwój gospodarczy na terenie subregionu konińskiego oraz województwa wielkopolskiego.

W latach 2001-2008 pełniliśmy funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa wielkopolskiego, tj. instytucji, która na szczeblu regionalnym administrowała środkami unijnymi przeznaczonymi na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw. Te doświadczenia oraz zdobyta wiedza, przełożyły się na naszą dalszą pracę oraz wzmocniły markę naszej instytucji a Nas zmotywowały do tego, aby nasza codzienna praca i nasza oferta, stale podążała za potrzebami rynku i naszych klientów.

Share This