O NAS

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie prowadzi działalność od stycznia 1992 r. Przesłanką utworzenia Agencji była potrzeba posiadania organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju regionalnego (restrukturyzacja gospodarki i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw), wyspecjalizowanej w realizacji rządowych i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla samorządów.

Działalność ARR S.A. w Koninie obejmuje:

  • realizację projektów związanych z rozwojem regionalnym, rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności w Wielkopolsce, finansowanych głównie ze środków UE,
  • realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez realizację usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych oraz udzielanie dotacji,
  • doradztwo finansowe, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, opracowywanie dokumentacji kredytowej,
  • pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców,
  • organizowanie seminariów i konferencji o tematyce istotnej dla rozwoju regionalnego i lokalnego,
  • współpracę z samorządami w zakresie wdrażania projektów rozwoju regionalnego,
  • współpracę z instytucjami i organizacjami związanymi z rozwojem regionalnym i rozwojem przedsiębiorczości,
  • promowanie współpracy regionów, instytucji i przedsiębiorstw za zagranicą,
  • wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą.

W okresie niespełna dwudziestoletniej działalności Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ugruntowała swoją pozycję jako jedna z poważniejszych instytucji wspierających rozwój regionalny na terenie województwa wielkopolskiego.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie posiada bogate doświadczenie w realizacji usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz usług doradczych i szkoleniowych dla samorządów.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie posiada na swoim koncie wiele zrealizowanych seminariów i konferencji oraz inicjatyw o charakterze lokalnym i regionalnym.

Od roku 2001 do 2008 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie pełniła funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa wielkopolskiego, tj. instytucji, która na szczeblu regionalnym administrowała środkami unijnymi przeznaczonymi na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw.

Share This