Telefon

63 245 30 95

DOTACJE, DORADZTWO I SZKOLENIA

DOTACJE DLA STARTUPÓW

W lipcu br. rozpoczęliśmy realizację projektu pt.: “Dotacje dla StartUpów” w ramach Poddziałania 6.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, które jednocześnie należą do co najmniej jednej z następujących grup:
– osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie
– osoby w wieku 50 lat i więcej
– kobiety
które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i mieszkają na terenie m. Konin lub powiatu konińskiego w gminach: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Golina, Grodziec, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn.

Uwaga! Rekrutacja osób do projektu rozpocznie się 16 sierpnia 2016 r.

AUDYT BIZNESOWY DLA MIKRO I MAŁYCH FIRM

Audyt biznesowy, to usługa pilotażowa realizowana w ramach projektu Enterprise Europe Network . W okresie testowania usługi zostanie ona skierowana do 10 mikro lub małych firm,

5 kluczowych korzyści z audytu biznesowego:

 1. szczegółowa analiza marketingowa firmy,
 2. uzyskanie informacji o tym jak firmę widzą klienci a jak najbliższa konkurencja,
 3. weryfikacja kanałów komunikacji marketingowej firmy i zbadanie ich efektywności,
 4. propozycja zmian, które w krótkim okresie czasu przyniosą firmie wymierne korzyści,
 5. pomoc we wdrożeniu zaleceń wynikających z audytu.

Tylko 10 mikro i/lub małych firm będzie mogło skorzystać z projektu. Zapraszamy! Zapoznaj się ze szczegółami usługi!

Iwona Kurzawińska – dyrektor operacyjny
iwona.kurzawinska@arrkonin.org.pl
tel. kom: +48 693-457-682

 

 

Monika Szymczak – doradca biznesowy
monika.szymczak@arrkonin.org.pl
tel kom. +48 691-724-269

 

Aleksandra Bryzgalska – doradca biznesowy
aleksandra.bryzgalska@arrkonin.org.pl
tel. +48 63 245 30 95 w.63

DOTACJE Z ZUS

Dotacje dla pracodawców zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

Typy projektów:

 • projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP.
 • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych).
 • projekty doradczo-inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.

Maksymalne dofinansowanie wynosi aż 90% od całkowitej kwoty projektu. Poziom dofinansowania od 140 tys. do aż 500 tys. zł. 
100% skuteczność w pozyskiwaniu dotacji z ZUS na BHP.

DOTACJE NA SZKOLENIA

Szansa na dofinansowanie do szkoleń dla pracowników 45+.
Każda firma, która zatrudnia pracowników powyżej 45 roku życia ma szansę na pozyskanie od 80% do 100% dofinansowania.
Max. kwota dotacji na jednego pracownika to prawie 11 tys. złotych.
Eksperci ARR S.A. w Koninie mają 100% skuteczność w pozyskiwaniu dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
W 2015 roku pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 500 tys. złotych dofinansowania.
Zakres szkoleń i wybór firmy szkoleniowej jest nieograniczony.

Iwona_K22Iwona Kurzawińska – Dyrektor Operacyjny
iwona.kurzawinska@arrkonin.org.pl
tel: 63 245-30-95 wew. 59
tel. kom. 693-457-682

DOTACJE PROINNOWACYJNE DLA FIRM

Każde mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które jest zainteresowane tematem innowacji w przedsiębiorstwie, w tym źródłach pozyskiwania i finansowania innowacji, może liczyć na profesjonalną analizę potrzeb technologicznych i potencjału innowacyjności, pomoc w znalezieniu środków na finansowanie innowacji oraz pomoc w procesie poszukiwania i wdrażania nowych technologii. Dzięki nowym technologiom firma przejdzie na wyższy poziom rozwoju oraz zwiększy swoją konkurencyjność zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Wsparcie proinnowacyjne przedsiębiorcy mogą otrzymać w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” POIR, tj.:

 • Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”,
 • Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”,
 • Poddziałanie 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”,
 • Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.

Terminy konkursów w ramach ww. poddziałań są umieszczone w Harmonogramie  naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który jest sukcesywnie aktualizowany (www.poir.gov.pl).

Od 1 sierpnia 2016 roku informacji nt. Funduszy Europejskich udziela:
Lokalny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich (PIFE)

Główne Biuro Projektu
ul. Zakładowa 4 (budynek WUP) – pokój nr 6 na parterze   

Drugie Biuru Projektu PIFE:
III piętro w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
pokój nr 325

tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

DOTACJE NA INWESTYCJE DLA FIRM

W ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie na przedsięwzięcia wysoce innowacyjne pod kątem technologicznym, produktowym lub organizacyjnym.
Zgodnie z mapą pomocy regionalnej dla województwa wielkopolskiego poziom dofinansowania wynosi:

 • 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Dotacje inwestycyjne przedsiębiorcy mogą otrzymać w ramach niżej wymienionych programów:

 • Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO,
 • Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej” WRPO,
 • Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” POIR.

Terminy konkursów w ramach ww. poddziałań są umieszczone w Harmonogramie naborów wniosków dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (www.wrpo.wielkopolskie.pl)  oraz w Harmonogramie  naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (www.poir.gov.pl). Harmonogramy są sukcesywnie aktualizowane.

Od 1 sierpnia 2016 roku informacji nt. Funduszy Europejskich udziela:
Lokalny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich (PIFE)

Główne Biuro Projektu
ul. Zakładowa 4 (budynek WUP) – pokój nr 6 na parterze   

Drugie Biuru Projektu PIFE:
III piętro w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
pokój nr 325

tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

DOTACJE NA WSPARCIE EKSPORTU

Dotacje można pozyskać na poniższe działania:

 • Doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,
 • Poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych,
 • Uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe,
 • Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć i działalności eksportowej oraz w zakresie opracowania koncepcji wizerunku firmy na wybranych rynkach,
 • Wsparcie inwestycyjne w dostosowaniu produktów/usług do wymogów rynków docelowych.

Działania dodatkowe (co najmniej jedno z nich):

 • Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
 • Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą,
 • Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium RP w charakterze wystawcy,
 • Organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u Wnioskodawcy.

Dotacje na wsparcie eksportu przedsiębiorcy mogą otrzymać w ramach Poddziałanie 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu” WRPO.

Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Od 1 sierpnia 2016 roku informacji nt. Funduszy Europejskich udziela: 
Lokalny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich (PIFE)

Główne Biuro Projektu
ul. Zakładowa 4 (budynek WUP) – pokój nr 6 na parterze   

Drugie Biuru Projektu PIFE:
III piętro w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
pokój nr 325

tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Rodzaje projektów:

 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (inwestycje wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej). W tym z wykorzystaniem: energii słonecznej, energii wiatrowej, energii wodnej, energii geotermalnej, biomasy oraz biogazu;
 • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (w oparciu o plany gospodarki niskoemisyjnej);
 • kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego

Od 1 sierpnia 2016 roku informacji nt. Funduszy Europejskich udziela: 
Lokalny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich (PIFE)

Główne Biuro Projektu
ul. Zakładowa 4 (budynek WUP) – pokój nr 6 na parterze   

Drugie Biuru Projektu PIFE:
III piętro w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
pokój nr 325

tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

DOTACJE NA PRACE B+R

Unia Europejska dąży do zwiększania innowacyjności poszczególnych krajów członkowskich. Aby polskie przedsiębiorstwa mogły w przyszłości technologicznie konkurować na świecie, muszą zwiększać nakłady na badania i rozwój. Dążąc do wspierania przedmiotowego celu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dostępne są działania umożliwiające uzyskanie dofinansowania na działalność w zakresie prac B+R.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi możliwości programowymi w zakresie uzyskania dofinansowania na prace B+R otwórz poniższy dokument pn. „Dotacje na B+R w ramach POIR”.

Od 1 sierpnia 2016 roku informacji nt. Funduszy Europejskich udziela: 
Lokalny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich (PIFE)

Główne Biuro Projektu
ul. Zakładowa 4 (budynek WUP) – pokój nr 6 na parterze   

Drugie Biuru Projektu PIFE:
III piętro w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
pokój nr 325

tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

DORADZTWO W PROWADZENIU KSIĘGOWOŚCI

 • Prowadzimy ewidencję ryczałtową wraz z obowiązkową ewidencją środków trwałych oraz wyposażenia
 • Prowadzimy Księgę Przychodów i Rozchodów wraz z obowiązującymi ewidencjami
 • Prowadzimy ewidencję VAT dla sprzedaży i zakupów
 • Weryfikujemy dokumenty pod względem finansowym i podatkowym
 • Naliczamy wysokości zobowiązań podatkowy i ZUS
 • Przygotowujemy rozliczenia miesięczne i roczne względem US i ZUS
 • Prowadzimy również księgi handlowe
 • Prowadzimy rozliczenia wszelkich dotacji

Powierzając nam swoją księgowość możecie spokojnie zająć się rozwojem swojej Firmy. My również pomożemy poszukać źródeł finansowania Waszej działalności. Przenosząc obsługę księgową do Nas obniżacie swoje koszty o 10%.

Ewelina Borkiewicz – doradca Klienta
ewelina.borkiewicz@arrkonin.org.pl
tel. 63 245-30-95 w. 43
tel. kom. 603 075 718

OBSŁUGA KADROWA I BHP

 • Obsługa kadrowo-płacowa  obejmuje pełny zakres poczynając od zatrudnienia pracownika poprzez jego ścieżkę zawodową do rozwiązania zatrudnienia.
 • Doradzamy przy tworzeniu wszelkich regulaminów min. pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Prowadzimy akta osobowe
 • Naliczamy wynagrodzenia zarówno dla pracowników na umowę o pracę jak i pracowników na umowach cywilno-prawnych
 • Prowadzimy obsługę BHP – zapewniamy szkolenia BHP wstępne i okresowe
 • Dbamy o terminowość w badaniach  lekarskich i w szkoleniach BHP

Zapewniamy naszym Klientom spokojną głowę w czasie wszelkich kontroli z Inspekcji Pracy i nie tylko.

Ewelina Borkiewicz – doradca Klienta
ewelina.borkiewicz@arrkonin.org.pl
tel. 63 245-30-95 w. 57
tel. kom. 603 075 718