Z dniem 1 marca rozpoczęliśmy realizację Projektu pt. „Dotacje dla StartUpów 2”, w ramach którego osoby bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 30 roku życia, mieszkające na terenie m. Konin lub powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego mogą ubiegać się o dotację na inwestycję dot. planowanej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy na spotkania informacyjne dot. założeń Projektu.

Harmonogram spotkań:

Konin – 13.03.2018r.,  godz. 10.00 –  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Zakładowa 4, sala nr 319
Słupca – 15.03.2018r., godz. 10.00 – Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, sala herbowa nr 23
Koło – 19.03.2018r., godz. 10.00 – Urząd Miejski w Kole, Stary Rynek 1, sala sesyjna
Turek – 22.03.2018r., godz. 10.00 – Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Jedwabnicza 4, sala konferencyjna nr 4

 

Osoby do kontaktu w sprawie projektu:

Renata Osztynowicz – Kierownik Projektu
e-mail: renata.osztynowicz@arrkonin.org.pl,
tel. +48 63 245 30 95 wew. 28,
tel. kom. +48 691 503 935

 


Sylwia Witasik – doradca klienta
e-mail: sylwia.witasik@arrkonin.org.pl
tel. 
+48 63 245 30 95 wew. 44
Tel. kom. +48 693 457 684

 


Barbara Wanot – doradca klienta
E-mail: barbara.wanot@arrkonin.org.pl
Tel. +48 63 245 30 95 w. 36,
tel. kom. +48 693 100 899