Nareszcie ruszamy z realizacją projektu „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla subregionu konińskiego”!

Od 31. marca 2017r. można składać Formularze Zgłoszeniowe w celu wnioskowania o refundację kosztów realizacji usług rozwojowych!

W ramach projektu przedsiębiorcy z subregionu konińskiego będą mogli otrzymać refundację kosztów szkoleń i/lub doradztwa, pod warunkiem, że:

  • są mikro/ małym lub średnim przedsiębiorstwem z subregionu konińskiego (powiat gnieźnieński, koniński, kolski, słupecki, turecki, wrzesiński , miasto Konin),
  • chcą podnieść kompetencje i/lub nabyć kwalifikacje dla siebie i/lub swoich pracowników,
  • chcą skorzystać ze specjalistycznego doradztwa,
  • chcą uzyskać refundację kosztów szkoleń i doradztwa (nawet do 80%).

Wszelkie informacje o projekcie wraz z dokumentacją projektową znajdują się na stronie internetowej projektu pod adresem www.uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl

ZAPRASZAMY!