W dniu 03.11.2015r. został ogłoszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) konkurs
w ramach poddziałania 3.2.2 „
Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020 (POIR).

Nabór wniosków konkursowych potrwa od 7 grudnia 2015r. do 20 stycznia 2016r.

Dla kogo?

 • dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych.

Jaka forma wsparcia?

 • dotacja w postaci tzw. premii technologicznej, stanowiąca częściową spłatę kredytu technologicznego udzielanego przez banki na realizację inwestycji technologicznej.

Warunki ubiegania się o wsparcie?

 • posiadanie zdolności kredytowej, umożliwiającej uzyskanie kredytu inwestycyjnego na warunkach komercyjnych.

Jakie banki udzielają kredytów na projekty innowacyjne o charakterze technologicznym?

BGK podpisał umowy współpracy z 17 bankami, co pozwoli im rozpocząć rozpatrywanie wniosków o kredyt technologiczny i udzielać finansowanie na realizację inwestycji technologicznych.

 Lista banków udzielająca kredytów inwestycyjnych w ramach projektu: 

 1. Alior Bank,
 2. Bank BGŻ BNP Paribas,
 3. Bank BPH,
 4. Bank BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze,
 5. Bank Handlowy w Warszawie,
 6. Bank Millenium,
 7. Bank Pekao,
 8. Bank Zachodni WBK,
 9. Deutsche Bank Polska,
 10. BOŚ Bank,
 11. Idea Bank,
 12. ING Bank Śląski,
 13. Krakowski Bank Spółdzielczy,
 14. mBank,
 15. PKO Bank Polski,
 16. Raiffeisen Polbank,
 17. SGB-Bank i zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Na co?

Kredytem technologicznym można sfinansować inwestycję, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii w postaci:

 • prawa własności przemysłowej,
 • wyników badań przemysłowych,
 • wyników prac rozwojowych lub
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Technologia ma umożliwiać firmie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Ponadto kredytem można sfinansować wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji/projektu, takie jak studia, ekspertyzy, koncepcje
i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Wysokość wsparcia?

Udział premii technologicznej w wartości kosztów kwalifikowanych ustalana jest na podstawie wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z pułapami mapy pomocy regionalnej tj.

 • 45% kosztów dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 35% kosztów dla średnich przedsiębiorstw.

 

W przypadku wydatków ponoszonych na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej, intensywność pomocy każdorazowo nie przekracza 50 % kosztów (bez względu na status przedsiębiorstwa oraz lokalizację inwestycji).

 

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln PLN.

 

Obowiązująca dokumentacja konkursowa w ramach przedmiotowego działania oraz szczegółowe informacje zostały opublikowane na stronie internetowej BGK pod wskazanymi linkami:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

 

Przedsiębiorców planujących wdrożenie w swojej firmie innowacji technologicznych oraz planujących skorzystanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” zapraszamy do kontaktu z niżej wymienionymi osobami:

Renata Osztynowicz – tel.: 63/245 30 95 wew. 28; tel. kom.: 691 503 935;

e-mail: renata.osztynowicz@arrkonin.org.pl

Monika Szymczak – tel.: 63/245 30 95 wew. 45; tel. kom.: 691 724 269;

e-mail: monika.szymczak@arrkonin.org.pl

 

Zapraszamy do współpracy.