ZMIANA REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA!

ZMIANA REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA!

Informujemy, że z dniem 1 października 2019 r. zmianie ulega Regulamin  przyznawania wsparcia w projekcie: „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla subregionu konińskiego”. Najważniejsze zmiany: Nabór do Projektu dotyczy wyłącznie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw...