W ramach działalności ośrodka Enterprise Europe Network serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie
pt. Cła i podatki w kontekście eksportu/sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (JRE)”, które odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. w budynku WORD przy ul. Zakładowej 4b, 62-510 Koninie, I piętro, sala 128, o godz. 8:45.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania prawa celnego, jego stosowania a także dokumentowania pochodzenia towarów. Poruszony zostanie także temat podatków w przywozie i wywozie towarów na/z UE

Szkolenie poprowadzi Janetta Sałek – od ponad 23 lat doradca w zakresie eksportu dla firm mikro, małych i średnich. Aktualnie Export Manager w EVER Sp. z o.o. Ekspert z zakresu wprowadzania produktów i firm na rynki zagraniczne. Doświadczenie w dziedzinie handlu zagranicznego obejmujące m.in. realizację transakcji w handlu zagranicznym, z zakresu prawa międzynarodowego, negocjacji handlowych, cła i podatków w eksporcie, finansowania handlu zagranicznego, ryzyka w handlu zagranicznym, współpracy z partnerami handlowymi i pośrednikami na rynkach zagranicznych. Specjalizacja w kierunku wprowadzania firm na rynki wschodnie, państw UE oraz rynki afrykańskie. Przez ponad 17 lat doradca i trener Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu z zakresu tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw, w tym na rynki zagraniczne oraz na potrzeby pozyskiwania dofinansowań unijnych.

Uczestnikami szkolenia mogą być przedsiębiorcy, którzy mają swoją siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROGRAM SZKOLENIA

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!