UWAGA! Jeśli jesteś:

  • osobą powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin),
  • osobą, która utraciła zatrudnienie z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub
  • pracownikiem przewidzianym do zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 oraz należysz do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoba z niepełnosprawnościami,
  • osoba powyżej 50 roku życia,
  • kobieta,
  • osoba o niskich kwalifikacjach,

….przyjdź do nas i załóż własną działalność gospodarczą na co otrzymasz 23 000 zł bezzwrotnej dotacji oraz wsparcie szkoleniowo – doradcze!!!

Jeśli spełniasz powyższe warunki możesz również skorzystać z kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe lub zgłosić się na staż zawodowy! 

 Nie czekaj! Przyjdź już dziś i zapoznaj się ze szczegółami projektu – Rekrutacja trwa do 15 października br.

Osoba do kontaktu:


Anna Skrabulska 
e-maik: arr@arrkonin.org.pl
Tel. 63/245-30-95
+48 602-340-413