Informacja

Informacja

Informujemy, że w związku z wydłużonym terminem oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Konkursu nr 2.7/2016/FPJWW na Produkt Finansowy „Pożyczka Globalna” przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)do 29 kwietnia br., pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE dostępne...
Komunikat

Komunikat

Informujemy, że w dniu 15.04.2016r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej wniosków w ramach działania 6.3.1 WRPO „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość” do dnia 27 maja br. Decyzja o przedłużeniu terminu...